eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.3
MEiN
40
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


Artykuły w tym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (OA)
4/2019
vol. 32
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Artykuł redakcyjny

Agnieszka Pisarska
Artykuł oryginalny

Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych

Jakub Greń, Krzysztof Jan Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (4): 267-290
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ain.2019.94016
Artykuł oryginalny

Nasilone zachowania ryzykowne wśród podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych

Krzysztof Ostaszewski, Krzysztof Jan Bobrowski, Jakub Greń, Agnieszka Pisarska
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (4): 291-316
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ain.2019.94024
Artykuł oryginalny

Czynniki warunkujące picie alkoholu wśród podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych

Krzysztof Jan Bobrowski, Jakub Greń, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (4): 317-336
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ain.2019.94025
Artykuł oryginalny

Badania młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych I wychowawczych – wyniki i rekomendacje dla praktyki w opinii personelu tych ośrodków

Agnieszka Pisarska, Krzysztof Jan Bobrowski, Jakub Greń, Krzysztof Ostaszewski
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (4): 337-354
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ain.2019.94026
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.