eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.1
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 
1/2017
vol. 11
 
 

ZOBACZ NUMER
 

Możliwe powikłania śród- i pooperacyjne u pacjentów poddanych długotrwałej kortykosteroidoterapii

Marcin Skrobich, Katarzyna Feliksik-Skrobich, Wojciech Kapała
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 1-4

Owrzodzenie żylne – problem nie tylko osób starszych. Opis trzech przypadków klinicznych

Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 5-12

Przygotowanie pielęgniarki do opieki nad pacjentem z przewlekłą raną odleżynową z uwzględnieniem rodzaju ich kwalifikacji zawodowych

Dariusz Bazaliński, Magdalena Zmora, Joanna Przybek-Mita, Maria Kózka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 13-19

Stres a subiektywna ocena bólu pooperacyjnego

Kinga Sobieralska-Michalak, Dorota Rogala, Maciej Michalak
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 20-25

Czynniki determinujące kontrolę bólu u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych

Łukasz Dziki, Jolanta Glińska, Ewa Borowiak, Małgorzata Krzemińska, Adam Dziki
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 26-31

Analiza poziomu komfortu w opiece pielęgniarskiej na przykładzie pacjentów leczonych z powodu oparzeń

Barbara J. Ślusarska, Alina Deluga, Paulina Kołodyńska, Danuta Zarzycka, Katarzyna Szczekala, Katarzyna Kocka, Grzegorz J. Nowicki
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 32-36
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.