eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
2/2011
vol. 5
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Leczenie ran przewlekłych – owrzodzenie żylne

Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 41-46
Artykuł oryginalny

Czynniki wpływające na wystąpienie hipotermii w okresie pooperacyjnym

Joanna Harzowska, Maria Kózka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 47-53
Artykuł oryginalny

Dolegliwości bólowe kręgosłupa w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych

Joanna Zyznawska, Barbara Ćwiertnia, Renata Madetko
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 54-59
Artykuł oryginalny

Stan odżywienia pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych

Elżbieta Walewska, Magdalena Sumlet, Lucyna Ścisło, Stanisław Kłęk, Antoni M. Szczepanik, Antoni Czupryna
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 60-69
Artykuł oryginalny

Stan odżywienia pacjentów z rakiem żołądka przed zabiegiem chirurgicznym

Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Antoni M. Szczepanik, Stanisław Kłęk, Maria Kózka, Antoni Czupryna, Jan Kulig
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 70-75
Artykuł oryginalny

Ocena przygotowania pacjentów z drenażem klatki piersiowej do samoopieki

Elżbieta Grochans, Irena Czekała, Magdalena Kuczyńska, Małgorzata Szkup-Jabłońska, Anna Jurczak, Sylwia Wieder-Huszla, Bożena Mroczek, Bożena Gorzkowicz, Beata Karakiewicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 76-81
Artykuł oryginalny

Subiektywna ocena bólu pooperacyjnego u pacjentów po wybranych zabiegach chirurgicznych

Elżbieta Grochans, Violetta Hyrcza, Magdalena Kuczyńska, Małgorzata Szkup-Jabłońska, Anna Jurczak, Iwona Rotter, Liliana Zaremba-Pechmann, Beata Karakiewicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 82-87
Artykuł oryginalny

Pomiar wskaźnika kostka–ramię i dystansu chromania u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych – zadanie nie tylko dla pielęgniarki chirurgicznej

Anna Spannbauer, Jolanta Jaworek, Piotr Mika, Maciej Chwała, Katarzyna Zając, Joanna Danek
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 88-92
Artykuł oryginalny

Porównanie wybranych aspektów opieki nad chorymi po zabiegach koronarografii z dostępu przez tętnicę udową i tętnicę promieniową

Lucyna Płaszewska-Żywko, Lesława Klecha
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 93-98
Artykuł oryginalny

Jak poprawić przestrzeganie zaleceń u pacjentów po przeszczepieniu serca? Przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

Irena Milaniak, Wioletta Makieła, Piotr Przybyłowski, Karol Wierzbicki, Jerzy Sadowski
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 99-106
Artykuł oryginalny

Jakość życia chorych po wszczepieniu stymulatora serca

Agata Reczek, Katarzyna Stańczykiewicz-Kudła, Tomasz Brzostek, Iwona Malinowska-Lipień, Ewa Kawalec
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 107-113
Artykuł przeglądowy

Artykuł sponsorowany
Wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości – bezpieczna metoda wentylacji noworodków

Zenon Skalski
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 114-123
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.