eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.1
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2022
vol. 16
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej

Roksana Długołęcka, Elżbieta Kania, Izabela Biegus
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 85-90
Opis przypadku

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką po zabiegu hemipelwektomii w przebiegu kostniakomięsaka

Maja Sobocińska, Elżbieta Kania
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 91-95
Artykuł oryginalny

Poziom satysfakcji z życia i poczucia własnej skuteczności w grupie pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym

Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 96-101
Artykuł oryginalny

Ocena wiedzy oraz wybranych zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Agnieszka Kruk, Sylwia Terech-Skóra, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Martyna Furman
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 102-107
Artykuł oryginalny

Ocena gotowości do wypisu i samoopieki pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego

Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow, Justyna Łątka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 108-116
Artykuł oryginalny

A moderate-intensity exercise program with a weekly duration not adherent to international guidelines improves blood glucose in women with type 2 diabetes

Ahmad Mahdi Ahmad, Heba Mohammed Ali
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 117-121
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.