eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.1
MEiN
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2022
vol. 16
 
 

 
Artykuł oryginalny

Postrzeganie kontrolowanego podciśnienia w miejscowym zarządzaniu i leczeniu ran przewlekłych w grupie pielęgniarek. Doniesienie wstępne

Daria Małgorzata Kardyś, Kamila Pytlak, Paulina Szymańska, Dariusz Bazaliński
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 123–129
Opis przypadku

Opieka pielęgniarska nad pacjentem neurochirurgicznym z drenażem komorowym zewnętrznym

Agnieszka Królikowska, Renata Jabłońska, Robert Ślusarz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 130–135
Artykuł oryginalny

Cosmetic surgery in the perception and acceptance of nursing students

Fondness Inemesit Akpan, Burcu Totur Dikmen
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 136–142
Artykuł oryginalny

Infekcja Helicobacter pylori u pacjentów z otyłością kwalifikowanych do operacji bariatrycznej

Regina Sierżantowicz, Ewa Uszyńska, Karolina Lewko, Jolanta Lewko
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 143–147
Artykuł oryginalny

Zmiany dystansu marszu u osób z chorobą tętnic obwodowych w trakcie treningu marszowego i po roku od jego zakończenia

Anita Kulik, Ewelina Dušek, Anna Spannbauer, Piotr Mika
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 148–153
Artykuł oryginalny

Analiza stanu zdrowia oraz wpływ płci i wieku na samopoczucie pacjentów z zatorowością płucną – badanie retrospektywne

Elżbieta Magnuszewska, Jolanta Lewko, Bianka Sztukowska, Mirosława Dziekońska, Karolina Lewko, Katarzyna Jasińska, Regina Sierżantowicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 154–161
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.