eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2/2017
vol. 26
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Marzenia

Katarzyna Parzuchowska
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 55-56
Data publikacji online: 2017-08-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.69372
Artykuł oryginalny

After-effects of hyperkinetic disorder (HKD) in prospective longitudinal (12 years) study

Halina Kądziela-Olech
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 57-62
Data publikacji online: 2017-08-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.69373
Artykuł oryginalny

Zmniejszenie objętości przedniej części hipokampa u chorych na schizofrenię z hiponatremią podczas przyjęcia do szpitala

Piotr Antoni Woźniak, Małgorzata Olędzka-Oręziak, Renata Poniatowska, Rafał Motyl, Kazimierz Andrzej Wardyn
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 63-74
Data publikacji online: 2017-08-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.69375
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia funkcjonowania węchowego w przebiegu choroby Parkinsona

Krzysztof Śmigórski, Agnieszka M. Śmigórska
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 75-84
Data publikacji online: 2017-08-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.69376
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia funkcjonowania węchowego w przebiegu choroby Alzheimera

Agnieszka M. Śmigórska, Krzysztof Śmigórski
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 85-95
Data publikacji online: 2017-08-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.69378
Artykuł przeglądowy

Dysforia/rozbieżność płciowa u dzieci – kontrowersje diagnostyczne i terapeutyczne

Monika Puszyk, Dominik Czajeczny
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 96-108
Data publikacji online: 2017-08-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.69380
Opis przypadku

Praca zmianowa – jak radzą sobie pacjenci, a co robić powinni?

Ewa Poradowska, Katarzyna Szaulińska, Aleksandra Wierzbicka, Adam Wichniak
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 109-119
Data publikacji online: 2017-08-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.69382
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.