eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2/2019
vol. 28
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Deklaracja Warszawska II

Group of Authors
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 81-82
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86251
Artykuł oryginalny

Wykrywalność czynników ryzyka udaru na przestrzeni dekady w polskiej populacji pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu

Dariusz Kotlęga, Monika Gołąb-Janowska, Agnieszka Meller, Wioletta Pawlukowska, Przemysław Nowacki
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 83-87
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86252
Artykuł oryginalny

Dynamika zmian funkcji poznawczych u pacjentów z diagnozą łagodnych zaburzeń poznawczych

Magdalena Gugała-Iwaniuk, Emilia Łojek, Wanda Lipczyńska-Łojkowska, Beata Sawicka, Anna Bochyńska, Renata Poniatowska, Waldemar Lechowicz, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 88-98
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86253
Artykuł oryginalny

Tendencja do refleksji–ruminacji a elastyczność w radzeniu sobie w grupie osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Małgorzata Anna Basińska, Sandra Przyborowska-Stankiewicz, Agnieszka Kruczek, Ariel Liebert
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 99-115
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86254
Artykuł przeglądowy

Opis paradygmatu wirtualnej rzeczywistości i możliwości jej zastosowania w psychiatrii

Dawid Kruk, Dagmara Mętel, Andrzej Cechnicki
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 116-134
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86255
Artykuł przeglądowy

E-zdrowie – nowoczesne technologie w ochronie zdrowia psychicznego

Agnieszka Kruczek
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 135-144
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86256
Artykuł przeglądowy

Farmakoterapia zachowań trudnych w spektrum zaburzeń autyzmu u dzieci i młodzieży

Diana Puzio, Agnieszka Gmitrowicz, Iwona Makowska
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 145-153
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86257
Artykuł przeglądowy

Rola mitofagii w wybranych chorobach neurodegeneracyjnych

Bartosz Osuch, Teresa Kucharska, Natalia Chmielewska, Piotr Maciejak, Janusz Szyndler, Adam Płaźnik
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 154-161
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86258
Opis przypadku

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał anty-NMDA w przebiegu szpiczaka mnogiego – opis przypadku i przegląd literatury

Anna Stanowska, Barbara Wach, Marcin Wnuk
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (2): 162-167
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2019.86259
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.