eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.9
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


Czasopismo indeksowane w PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/4288/.


4/2017
vol. 26
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Dwugłos

Andrzej Cechnicki, Dorota Dużyk-Wypich
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 203-205
Data publikacji online: 2017-12-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.72436
Artykuł oryginalny

Kluby pacjenta – niedoceniane programy wsparcia

Paweł Bronowski, Katarzyna Chotkowska, Magdalena Rowicka
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 221-235
Data publikacji online: 2017-11-21
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.71475
Artykuł oryginalny

Satysfakcja seksualna i samoocena a akceptacja choroby wśród osób z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Joanna Furmańska, Dorota Koziarska, Małgorzata Szcześniak, Teresa Rzepa, Przemysław Nowacki
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 236-245
Data publikacji online: 2017-12-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.72437
Artykuł oryginalny

Limbiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorom NMDA u pacjentki z guzem jajnika – opis przypadku

Anna Jasińska-Mikołajczyk, Przemysław Osip, Agnieszka Osip-Permoda, Filip Rybakowski
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 246-254
Data publikacji online: 2017-11-07
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.71277
Opis przypadku

Nieparanowotworowy wariant limbicznego zapalenia mózgu – opis przypadku

Mariusz Głuszak, Małgorzata Pazderska-Głuszak, Agata Gut-Lepiech, Aleksandra Wierzbicka, Tomasz Litwin, Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 255-269
Data publikacji online: 2017-12-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.72438
Opis przypadku

Korzystny efekt skojarzonego leczenia trombolitycznego i neurochirurgicznego mielopatii szyjnej z powodu zakrzepu tętnicy rdzeniowej przedniej

Małgorzata Wiszniewska, Marek Harat
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 270-274
Data publikacji online: 2017-12-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.72439
Opis przypadku

Wykorzystanie awatara w poznawczo-behawioralnej terapii osoby przewlekle doświadczającej negatywnych omamów słuchowych – studium przypadku

Izabela Stefaniak, Kamil Sorokosz, Artur Janicki, Jacek Wciórka
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 275-289
Data publikacji online: 2017-10-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.71340
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.