eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2014
vol. 30
 
 

 
Artykuł oryginalny

Ocena in vivo stanu przepony u zdrowych, młodych mężczyzn – różnice uwarunkowane poziomem zawodowej aktywności fizycznej

Ogugua Augustine Egwu, Elizabeth Bello, Clinton Ogbonnaya Njoku
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 221–227
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47919
Artykuł oryginalny

Ocena profilu nerkowego u pacjentów z bezobjawowym zakażeniem wirusem HIV, ze szczególnym uwzględnieniem białkomoczu

Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Shaveta Dahiya, Promil Jain, Sunil Pawar
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 228–233
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47920
Artykuł oryginalny

Diagnostyka, postępowanie terapeutyczne i skutki perforacji piersiowego odcinka przełyku

Siarhei Panko, Aliaksandr Karpitski, Andrej Shestjuk, Gennadij Zhurbenko, Rostislaw Boufalik, Denis Vakulich, Alaksandr Ignatjuk
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 234–240
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47921
Artykuł oryginalny

Ból jako czynnik determinujący stan emocjonalny kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi oraz chemioterapii

Renata B. Stępień, Grażyna R. Wiraszka, Kazimiera Zdziebło, Magdalena Majzner
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 241–246
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47922
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna a zdrowie człowieka

Paulina Wojciechowska
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 254–260
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47924
Opis przypadku

Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym w zespole Schwartza-Jampela – opis przypadku

Włodzisław Kuliński, Mateusz Burak
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 261–264
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47925
Opis przypadku

Późna manifestacja pourazowej przetoki szyjno-jamistej – opis przypadku

Joanna Roskal-Wałek, Michał Biskup
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 265–270
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47926
Opis przypadku

Zawał mięśnia sercowego ściany dolnej – opis przypadku

Paweł Musiał, Kamil Makowski, Paulina D. Zięba, Ewa Zięba, Grażyna Nowak-Starz
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 271–275
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47927
Artykuł przeglądowy

Genetyczne aspekty niepłodności męskiej

Bartosz Witczak, Justyna E. Klusek, Jolanta Klusek
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 276–279
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47928
Artykuł przeglądowy

Od najlepszych wyników medycznych badań naukowych do terapii uwzględniającej kontekst indywidualnego pacjenta

Małgorzata K. Szerla, Dorota E. Ortenburger
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 280–284
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47929
Artykuł przeglądowy

Fibromialgia

Marek Grabski, Tomasz Wójcik, Iwona Napora
Studia Medyczne 2014; 30 (4): 285–287
Data publikacji online: 2015-01-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2014.47930
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.