eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
125.99

GOOGLE H5
20

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
1.45
 
10/2003
vol. 7
 
 

 

Słowo wstępne

Andrzej Mackiewicz
Współcz Onkol (2003), vol. 7, 10, 737
Online publish date: 2003-12-17

Selected tumor markers in the diagnostics of prostate cancer

Zdzisław Skrzydlewski, Tadeusz Werel, Sławomir Dariusz Szajda, Marcin Chlabicz, Ewa Chabielska, Barbara Darewicz
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (738-740)
Online publish date: 2003-12-17

Clinical course of breast cancer in carriers of BRCA1 germline mutations

Ewa Grzybowska, Elżbieta Nowicka, Dariusz Lange, Beata Utracka-Hutka, Helena Zientek, Jadwiga Rogozińska-Szczepka, Rafał Suwiński, Katarzyna Behrendt
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (742-753)
Online publish date: 2003-12-17

Effectiveness of the questionnaire investigations in the group of patients with high risk of the hereditary colorectal cancers

Tomasz Banasiewicz, Piotr Golusiński, Marcin Grochowalski, Aleksander Niziołek, Agnieszka Kaluba-Skotarczak, Agata Markiewicz-Grochowalska
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (754-758)
Online publish date: 2003-12-17

Postoperative radiotherapy (adjuvant, salvage) after radical prostatectomy

Zbigniew Kwias, Piotr Milecki
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (759-766)
Online publish date: 2003-12-17

Evaluation of tolerance and efficacy of palliative irinotecan chemotherapy in patients with colorectal cancer

Rafał Suwiński, Grzegorz Słomian, Elżbieta Nowara, Beata Utracka-Hutka
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (767-771)
Online publish date: 2003-12-17

Retrospective analysis of adjuvant treatment of gastric cancer

Tomasz Zemełka, Marek Ziobro, Marek Pawlicki, Krzysztof Krzemieniecki, Janusz Rolski
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (772-776)
Online publish date: 2003-12-17

Method of associated treatment of upper limb lymphatic oedema in breast cancer patients after mastectomy

Jacek Grudziński, Irena Grobelny, Alicja Renkielska, Janusz Jaśkiewicz, Wiesława Nyka
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (777-786)
Online publish date: 2003-12-17

Radiation sterilization of healthcare products

Zbigniew P. Zagórski, Wojciech Głuszewski
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (787-790)
Online publish date: 2003-12-17

Radiologic protection in the face of real danger of nuclear war

Grzegorz Andryskowski
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (791-793)
Online publish date: 2003-12-17

New staging system for cancer. Review of changes published in the sixth edition of the AJCC Cancer Staging Manual

Wojciech Z. Pawlak, Renata Zaucha, Maria Górnasiowa, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Justyna Barzał, Jarosław Mądrzak, Jan Korniluk, Cezary Szczylik
Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (795-807)
Online publish date: 2003-12-17

Indeks prac

Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (808-812)
Online publish date: 2003-12-17

Indeks autorów

Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (813-814)
Online publish date: 2003-12-17

Spis treści WO 10/2003

Online publish date: 2003-12-17
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe