SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Tryptany bezpieczne w ciaży
 
Tryptany są jedną z podstawowych i najczęściej stosowanych grup leków hamujących napady migreny i związanym z nimi bólem głowy. Według najnowszych badań tryptany nie mają większego wpływu teratogennego.
Najlepiej przebadanym tryptanem wydaje się być sumatryptan, a tym samym jest najlepszą dopuszczalną opcją terapeutyczną.
W prospektywnym badaniu obserwacyjnym porównano 432 ciężarne kobiety przyjmujące tryptany, które zostały wpisane do niemieckiego systemu embriotoksycznego z kobietami ciężarnymi, nie cierpiącymi na migreny( n=1733) oraz z kobietami z zaburzeniami migrenowymi , nie przyjmującymi tryptanów (n=475).

Po skorygowaniu obserwacji o takie czynniki, jak wiek matki, wskaźnik masy ciała, nawyk palenia papierosów, spożycie alkoholu, liczba wcześniejszych aborcji oraz liczba poprzednich dzieci z wadami wrodzonymi, wyniki pokazały, że kobiety leczone tryptanami nie miały istotnego wzrostu wskaźników wad wrodzonych.
Spośród dziewięciu poważnych wad wrodzonych w grupie przyjmującej tryptany, dwójka niemowląt była eksponowana na znane teratogeny :karbamazepinę i izotretynoinę. Autorzy zauważają, że trzema z dziewięciu głównych wad wrodzonych były wady kończyn, jednak ze względu na niewielką liczbę wad, odkrycie to może być przypadkiem.

Chociaż iloraz szans sugeruje brak działania teratogennego leków, autorzy zalecają środki ostrożności w przypadku niektórych tryptanów podczas ciąży. Niemniej szczegółowe badanie ultrasonograficzne płodu powinno być wykonywane u kobiet, które przyjmowały mniej przebadane tryptany w pierwszym trymestrze ciąży.
Są to pozytywne wiadomości dla kobiet, które muszą leczyć ciężką migrenę podczas ciąży.
 
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe