123RF

Spironolakton korzystny dla kobiet z zapaleniem gruczołów potowych

Udostępnij:

Wyniki retrospektywnego badania pokazały, że spironolakton (lek z grupy antagonistów aldosteronu) może być korzystny dla kobiet w wieku rozrodczym cierpiących na łagodne zapalenie gruczołów potowych (HS). Szczególnie gdy jego stosowanie zostanie wcześnie rozpoczęte.

W badaniu retrospektywnym wzięło udział 157 kobiet w wieku od 12 do 50 lat (mediana wieku 36,5 roku) z HS, które otrzymywały spironolakton przez co najmniej 3 miesiące w latach 2000–2021, w ambulatoryjnych klinikach dermatologicznych Michigan Medicine. Większość pacjentów stanowiły osoby białe (59 proc.) lub czarne (37 proc.).

Mediana przepisanej dawki wynosiła 100 mg/d, najczęściej stosowana dawka wynosiła 50–100 mg/d, a mediana czasu rozpoczęcia leczenia spironolaktonem wynosiła 8,8 roku od momentu rozpoznania HS. Stopień poprawy klasyfikowano na podstawie obiektywnej oceny lekarza, obejmującej udokumentowaną redukcję liczby zmian, bólu i objawów.

Ogółem u 31 pacjentów (20 proc.) zaobserwowano poprawę po leczeniu spironolaktonem, a krótszy czas między diagnozą HS a rozpoczęciem leczenia spironolaktonem wiązał się z poprawą (P = 0,047).

Zajęcie pachwiny (P = 0,003), stosowanie steroidów śródskórnych (P = 0,015), wcześniejsze leczenie (P = 0,023) i wcześniejsze niepowodzenia leczenia (P = 0,030) wiązały się z brakiem poprawy po zastosowaniu spironolaktonu.

U pacjentów w stadium III wg Hurleya prawdopodobieństwo poprawy po podaniu spironolaktonu było o 85 proc. mniejsze (P = 0,036).

Spironolakton, który ma właściwości antyandrogenne, „może być korzystny dla pacjentów z łagodnym HS, zwłaszcza tych w stadium Hurley I, jeśli zostanie wdrożony wcześnie jako leczenie podstawowe lub pomocnicze” – podsumowali autorzy, dodając, że potrzebne są prospektywne, wieloośrodkowe badania dla „dalszego wyjaśnienia bezpieczeństwa i skuteczności spironolaktonu w leczeniu HS”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.