Artykuły naukowe
Specyfika leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym
– Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym charakteryzuje się pewnymi odrębnościami, które muszą być uwzględniane przy planowaniu terapii. W ogólnej populacji chorych w wieku starszym z izolowanym NT preferujemy diuretyk tiazydopodobny i antagonistę wapnia. Bardzo korzystne jest skojarzenie tych dwóch grup leków hipotensyjnych. Nie można również zapominać o walorach inhibitorów konwertazy i sartanów – podkreśla prof. Andrzej Januszewicz. O specyfice i leczeniu NT w populacji osób starszych mówią też prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz i dr hab.n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard.
 
SOLO i w DUECIE, czyli diuretyki i blokery kanału wapniowego w leczeniu NT u osób starszych
– U pacjenta w starszym wieku z izolowanym nadciśnieniem skurczowym, gdzie w centrum patofizjologii jest usztywnienie aorty i nadciśnienie tętnicze (NT), często mamy do czynienia z nadciśnieniem niskoreninowym. W tej sytuacji długo działający diuretyk tiazydopodobny i długo działajaca dihydropirydyna, czyli amlodypina, będą lekami najlepszego wyboru zarówno solo, jak i w duecie – mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
 
Badanie HYVET – dlaczego jeszcze raz warto przyjrzeć się obserwacjom pochodzącym z tego badania?
Było to pierwsze duże badanie, którym objęto chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku 80 lat i więcej. Po publikacji wyników zwracano uwagę, że badaniu poddano osoby w relatywnie dobrym stanie zdrowia.
 
Związek między obniżaniem ciśnienia krwi a otępieniem i upośledzeniem funkcji poznawczych w wieku podeszłym i bardzo podeszłym
Jak dotąd nie wyjaśniono jednoznacznie, czy leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym, zwłaszcza intensywne, ma wpływ na ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych, w tym otępienia. W związku z powyższym celem jednej z metaanaliz była ocena związku obniżenia ciśnienia krwi z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi.
 
Połączenie diuretyku tiazydopodobnego i antagonisty wapnia – czy jest skuteczne?
W wytycznych PTNT z 2019 roku rekomenduje się diuretyki tiazydopodobne/tiazydowe i dihydropirydynowych antagonistów wapnia jako leki I rzutu u chorych w wieku podeszłym. Te grupy leków można stosować w monoterapii u chorych w wieku podeszłym z nadciśnieniem tętniczym 1. stopnia.
 
 
STRONA:    Poprzednia   1   2   3   4   Następna
Partner
Patronat naukowy
Patronat medialny

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe