Aktualności
Inhibitory konwertazy angiotensyny. Czy istnieje efekt klasy?
W randomizowanym badaniu SMILE, do którego włączono ponad 3600 osób z chorobą wieńcową, wykazano, że wczesne leczenie AMI zofenoprilem w połączeniu z ASA może zmniejszyć śmiertelność i zachorowalność w większym stopniu niż zastosowanie lizynoprilu czy ramiprilu.
 
Jeden obraz mówi tysiąc słów – o ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na nadciśnienie tętnicze ►
Jak powinna wyglądać ocena ryzyka s-n? Po co oceniamy ryzyko s-n? Od kiedy powinniśmy prowadzić działalność, aby zmniejszyć ryzyko s-n? – mówi prof. Aleksander Prejbisz.
 
Mój chory ma dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze – kiedy możemy się podpisać pod takim stwierdzeniem? ►
Dlaczego nadal pomiary w gabinetach są tak ważne? Ile czasu mamy na uzyskanie wartości docelowych? Kiedy będziemy mówić o dobrej kontroli w pomiarach domowych?
 
Związek między chorobami autoimmunologicznymi u młodych dorosłych a ryzykiem wystąpienia zawału serca – badanie YOUNG-MI Registry
Autoimmunologiczne układowe choroby zapalne (systemic inflammatory diseases) są związane ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza zawału serca. Istnieją jednak ograniczone dane dotyczące rozpowszechnienia i skutków autoimmunologicznych układowych chorób zapalnych wśród dorosłych, którzy przebyli zawał serca w młodym wieku (poniżej 50. roku życia).
 
IX Zachodniopomorskie Dni Hipertensjologiczne
Zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji Zachodniopomorskich Dni Hipertensjologicznych, które odbędą się 8 października 2022 r. Podczas spotkania zostaną poruszone tematy związane z diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego.
 
 
e-Akademia NT video
Mój chory ma dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze – kiedy możemy się podpisać pod takim stwierdzeniem? ►
Dlaczego nadal pomiary w gabinetach są tak ważne? Ile czasu mamy na uzyskanie wartości docelowych? Kiedy będziemy mówić o dobrej kontroli w pomiarach domowych?
 
Zapobieganie rozwojowi powikłań na wczesnym etapie nadciśnienia tętniczego i konsekwencjom nadciśnienia tętniczego u pacjenta z uszkodzeniami narządowymi
Ocena chorego ze świeżo wykrytym NT - co poza wysokością RR powinno być równolegle ocenione? Jakie są aktualne zasady leczenia NT zmierzające do zapobiegania powikłaniom? Czy w praktyce możliwe jest zapobieganie rozwojowi powikłań na wczesnym etapie NT?
 
Czy każdy chory na nadciśnienie tętnicze ma wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe?
Jak powinniśmy w codziennej praktyce szacować ryzyko s-c? Ile lat pacjent zyska przy odpowiednim leczeniu? Jakie są przyczyny niestosowania się do zaleceń lekarskich przez pacjentów i co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Czy prawidłowe wskaźniki przerostu w LK w zapisie EKG pozwalają na jego wykluczenie? Rozmawiają dr Anna Szyndler i dr hab. Piotr Dobrowolski.
 
Prawdy i mity o działaniach niepożądanych leków hipotensyjnych
Ponad połowa przyczyn odstawienia leków jest związana z działaniami niepożądanymi. Czy uprzedzać chorego o możliwości ich wystąpienia? Czy leki hipotensyjne są źle tolerowane? Czy mogą powodować zaburzenia erekcji? Czy uszkadzają wątrobę albo powodują obrzęki? Które leki hipotensyjne mogą nasilić ryzyko hipotonii ortostatycznej? Dyskutują prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz i dr hab. n. med. Jacek Wolf.
 
Nowe wytyczne ESC/ESH - co zmienić, a co pozostawić?
Co może i co powinno się zmienić w europejskich zaleceniach nadciśnienia tętniczego? Jakie będą dostępne nowe atrakcyjne metody pomiaru nadciśnienia tętniczego? Które terapie będą coraz częściej wykorzystywane? Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na spojrzenie dotyczące leczenia NT? Rozmawiają prof. Andrzej Januszewicz i prof. Krzysztof Narkiewicz.
 
Artykuły naukowe
Inhibitory konwertazy angiotensyny. Czy istnieje efekt klasy?
W randomizowanym badaniu SMILE, do którego włączono ponad 3600 osób z chorobą wieńcową, wykazano, że wczesne leczenie AMI zofenoprilem w połączeniu z ASA może zmniejszyć śmiertelność i zachorowalność w większym stopniu niż zastosowanie lizynoprilu czy ramiprilu.
 
Związek między chorobami autoimmunologicznymi u młodych dorosłych a ryzykiem wystąpienia zawału serca – badanie YOUNG-MI Registry
Autoimmunologiczne układowe choroby zapalne (systemic inflammatory diseases) są związane ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza zawału serca. Istnieją jednak ograniczone dane dotyczące rozpowszechnienia i skutków autoimmunologicznych układowych chorób zapalnych wśród dorosłych, którzy przebyli zawał serca w młodym wieku (poniżej 50. roku życia).
 
Prawidłowe wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim
Pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim (OBPM) jest najczęściej stosowaną, a często jedyną metodą wykrywania nadciśnienia i monitorowania skuteczności terapii przeciwnadciśnieniowej. W artykule przedstawiono zasady wykonywania OBPM, zalety i wady tej metody oraz kryteria rozpoznawania i klasyfikacji nadciśnienia na jej podstawie.
 
Antagoniści wapnia w leczeniu nadciśnienia tętniczego – jak zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych?
Ponieważ patogeneza tego działania niepożądanego nie jest związana z nadmiarem sodu lub wody w organizmie, zastosowanie leku moczopędnego nie zmniejsza obrzęku.
 
Niedobór żelaza a rokowanie w ostrym zespole wieńcowym
Cel badania: w celu uporządkowania wiedzy dokonano systematycznego przeglądu i metaanalizy dostępnych badań oceniających wpływ niedoboru żelaza na rokowanie u chorych po ostrym zespole wieńcowym (OZW).
 
 
Strona:    Poprzednia   1   2   3   4   5   Następna
Berlin Chemie Servier
' /></a>
	</div>                  <div class= Patronat medialny

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.