Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum / fot. Franciszek Mazur/Agencja Gazeta

ASCO 2024 – polscy eksperci entuzjastycznie o badaniach LAURA i ADRIATIC

Udostępnij:

Czeka nas zmiana paradygmatu postępowania – tak obecni na Kongresie ASCO profesorowie mówią o wynikach najnowszych badań  z udziałem ozymertynibu i durwalumabu w raku płuca.

LAURA to randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie III fazy z udziałem pacjentów z nieresekcyjnym NDRP w stopniu III z mutacją EGFR, u których choroba nie uległa progresji po zastosowaniu chemioradioterapii (CRT). Pacjenci byli leczeni ozymertynibem (Tagrisso) w postaci tabletek doustnych w dawce 80 mg raz na dobę do czasu wystąpienia progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub spełnienia innych kryteriów przerwania leczenia. Po progresji pacjenci w grupie placebo mogli przyjmować lek Tagrisso. Podczas niedawno zakończonego Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) nastąpiła prezentacja tego badania, wywołując wśród słuchaczy owację na stojąco.

Podobnie było w przypadku badania ADRIATIC, które dotyczyło leczenia konsolidującego durwalumabem (Imfinzi)  u chorych z rozpoznanym rakiem drobnokomórkowym płuca poddanych radiochemioterapii jako leczeniu radykalnemu.

W badaniu wzięła udział bardzo duża grupa chorych – ponad 260 pacjentów leczonych durwalumabem – co świadczy o solidności i wiarygodności całej próby. Przedstawione podczas ASCO wyniki badania również spotkały się z olbrzymią akceptacją i entuzjazmem uczestników kongresu. Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 56 miesięcy  w porównaniu z 33 miesiącami w przypadku grupy kontrolnej.

Obecni na Kongresie ASCO polscy eksperci na gorąco komentowali te najnowsze doniesienia.

– W badaniu LAURA wynikiem, który robi największe wrażenie, jest pierwszorzędowy punkt końcowy, czyli czas wolny od progresji choroby, który w przypadku zastosowania ozymertynibu wyniósł aż 39 miesięcy wobec 5,5 miesiąca w przypadku grupy kontrolnej. Mamy więc prawie 6-krotne wydłużenie czasu wolnego od progresji. Jeżeli zaś chodzi o odsetek przeżyć 12-miesięcznych w aspekcie PFS-u,  to różnica wyniosła 74 proc. wobec 22 proc. To badanie najprawdopodobniej zmieni nasze możliwości terapeutyczne. Czeka nas zmiana paradygmatu postępowania – stwierdził prof. Dariusz M. Kowalski, sekretarz generalny Polskiej Grupy Raka Płuca.

Jeśli zaś chodzi o badania ADRIATIC, ekspert dodał:

To praktycznie podwojenie czasu przeżycia chorych z redukcją ryzyka zgonu wynoszącą 27 proc. Wszyscy chorzy, którzy kwalifikowani byli do tego rodzaju postępowania, odnosili korzyść z zastosowanego leczenia. Czas wolny od progresji choroby także był znamienny statystycznie i wyniósł 17 miesięcy wobec 9 miesięcy w grupie kontrolnej.

Natomiast prof. Rafał Dziadziuszko, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, komentując badanie LAURA, powiedział: 

– To kolejne doniesienie o tym, iż uzupełniająca terapia z zastosowaniem ozymertynibu jest właściwym sposobem postępowania po leczeniu miejscowym. Przypomnijmy, że podobnie jest po leczeniu operacyjnym, gdzie to leczenie jest już dostępne w Polsce. Co istotne, do tego badania włączono chorych zarówno po jednoczasowej radiochemioterapii, jak i po leczeniu sekwencyjnym. Dziś mamy okazję do tego, żeby zaobserwować wyniki badania klinicznego LAURA, które z pewnością zmienią nasz standard postępowania – z możliwością zastosowania ozymertynibu.

Pełne wypowiedzi polskich ekspertów, nagrane podczas czerwcowego Kongresu ASCO w Chicago, do obejrzenia poniżej:


Onkologia subskrybuj newsletter

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.