eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
6
INDEX COPERNICUS
108.40

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0.14
 
1/2016
vol. 11
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Depresja poudarowa – rozpowszechnienie i czynniki ryzyka

Magda Katarzyna Malewska, Jan Jaracz, Janusz Rybakowski
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2016.59979
Artykuł przeglądowy

Deficyty poznania społecznego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – porównanie ze schizofrenią

Katarzyna Człapa, Dorota Wysok, Filip Rybakowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2016; 11, 1: 12–20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2016.59834
Artykuł przeglądowy

Prawne aspekty prowadzenia i korzystania z neuroterapii

Rafał Łukasz Szewczyk, Maciej Łukasz Siedlecki, Marta Agnieszka Ratomska
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2016; 11, 1: 21–27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2016.60392
Opis przypadku

Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej z zespołem Aspergera – trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne

Paweł Wójciak, Maja Stańko-Kaczmarek, Janusz Rybakowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2016; 11, 1: 28–34
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2016.59915
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe