eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
112.76

GOOGLE H5
4

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
CiteScore 2020
0.3
 
4/2018
vol. 13
 
 

 
Artykuł oryginalny

Ocena nasilenia objawów negatywnych u mężczyzn i kobiet z rozpoznaniem schizofrenii z zastosowaniem polskiej wersji Krótkiej Skali Objawów Negatywnych oraz Skali Samooceny Objawów Negatywnych

Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz, Renata Szpalik, Michał Michalak, Maciej Różański, Janusz Rybakowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2018; 13, 4: 121–127
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2018.83035
Artykuł oryginalny

Ból jako przyczyna pobudzenia u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych

Tomasz Nowak, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2018; 13, 4: 128–134
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2018.83036
Opis przypadku

Deficyt empatii: osobowość antyspołeczna czy zaburzenie ze spektrum autyzmu – diagnoza różnicowa

Danuta Anna Brzezicka, Krzysztof Kucia
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2018; 13, 4: 135–141
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2018.83037
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe