eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MEiN
100
INDEX COPERNICUS
120.74

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2/2021
vol. 30
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Editorial

Łukasz Mokros, Piotr Świtaj
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): VII
Data publikacji online: 2021-08-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108516
Artykuł oryginalny

Lęk przed koronawirusem COVID-19 i lęk przed śmiercią – polskie adaptacje narzędzi

Jan Chodkiewicz, Mateusz Gola
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 61-72
Data publikacji online: 2021-08-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108471
Artykuł oryginalny

Characteristics of psychiatric manifestations among hospitalized COVID-19 patients and their correlation with disease severity - a cross sectional study

Bhumi G. Khanpara, Bhumika R. Patel, Prakash Mehta, Pradhyuman Chaudhary, Nikita Ravtani
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 73-78
Data publikacji online: 2021-08-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108265
Artykuł oryginalny

Aktywność a zdrowie psychiczne młodzieży w okresie izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19

Iwona M. Sikorska, Natalia Lipp, Paulina Wróbel, Mirella Wyra
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 79-95
Data publikacji online: 2021-08-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108472
Artykuł oryginalny

Lęk przed koronawirusem jako predyktor wypalenia, objawów depresyjnych i bezsenności wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek: doniesienie wstępne

Łukasz Mokros, Jolanta Januszczak, Łukasz Baka, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Piotr Świtaj
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 96-103
Data publikacji online: 2021-08-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108473
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia neuropsychologiczne po COVID-19. Pilne potrzeby w zakresie badań i praktyki klinicznej

Emilia Łojek, Anna R. Egbert, Małgorzata Gambin, Natalia Gawron, Joanna Gorgol, Karolina Hansen, Paweł Holas, Sylwia Hyniewska, Ewa Malinowska, Agnieszka Pluta, Marcin Sękowski, Oksana Vitvitska, Julia Wyszomirska, Dominika Żarnecka
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 104-112
Data publikacji online: 2021-08-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108474
Artykuł przeglądowy

Psychiatria w dobie pandemii – czy COVID-19 zmienia psychiatrię?

Patrycja Pajor
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 113-121
Data publikacji online: 2021-08-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108475
Artykuł przeglądowy

Uwarunkowania żywieniowe zmniejszania ryzyka infekcji ośrodkowego układu nerwowego przez SARS-CoV-2

Lucjan Szponar, Ewa Matczuk
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 130-140
Data publikacji online: 2021-08-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2021.108477
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.