eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MEiN
140
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2016
vol. 32
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Epidemiologia ostrego zapalenia trzustki w Polsce – wybrane problemy

Dorota Kozieł, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 1–3
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58798
Artykuł oryginalny

Analiza przyczyn hospitalizacji i sprawności funkcjonalnej pacjentów kliniki rehabilitacji

Beata Szczepanowska-Wołowiec, Katarzyna Rurarz, Magdalena Adamczyk, Paulina Sztandera, Grażyna Ściegienna-Zdeb, Ireneusz Kotela
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 4–9
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58799
Artykuł oryginalny

Efektywność szkoły rodzenia w redukcji lęku przed porodem w zależności od wieku i wykształcenia

Beata Bąk, Małgorzata Mastalerz
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 10–17
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58800
Artykuł oryginalny

Leki przeciwhistaminowe II generacji – ocena skuteczności leczenia i tolerancji wybranych preparatów tej grupy (badania wstępne)

Małgorzata A. Czarny-Działak, Martyna Głuszek-Osuch
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 18–22
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58801
Artykuł oryginalny

Analiza zaburzeń procesów poznawczych u osób starszych z cukrzycą – badania wstępne

Aneta Kozieł, Monika Pierzak, Martyna Wychowaniec, Stanisław Głuszek
Studia Medyczne/Medical Studies 2016; 32 (1): 23–28
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58802
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy

Martyna Wychowaniec, Stanisław Głuszek, Monika Pierzak, Aneta Kozieł
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 29–36
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58803
Artykuł oryginalny

Jakość życia chorych ze stomią jelitową wyłonioną w przebiegu leczenia raka odbytnicy i esicy

Monika Pierzak, Stanisław Głuszek, Aneta Kozieł, Martyna Wychowaniec
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 37–44
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58804
Opis przypadku

Schorzenie z kręgu neuromyelitis optica – opis przypadku

Grażyna Ściegienna-Zdeb, Marta Mierzwa-Molenda
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 45–48
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58805
Opis przypadku

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – opis przypadków

Martyna Głuszek-Osuch
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 49–55
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58806
Artykuł przeglądowy

Nanocząstki polimerowe jako nowe nośniki leków przeciwdrobnoustrojowych

Grzegorz Michalak, Katarzyna Głuszek, Ewelina Piktel, Piotr Deptuła, Irena Puszkarz, Katarzyna Niemirowicz, Robert Bucki
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 56–62
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58807
Artykuł przeglądowy

Use of platelet-rich plasma in orthopaedics and traumatology

Paweł Niewczas, Andrzej Kotela, Paweł Łęgosz, Katarzyna Pirko-Kotela, Sylwia Sarzyńska, Małgorzata Starczyńska
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 63–68
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58808

Wrażliwość onkologiczna. Sprawozdanie ze szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zorganizowanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Ewa Błaszkiewicz, Michał Chrobot, Paweł Macek, Halina Król, Małgorzata Terek-Derszniak, Stanisław Góźdź
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 69–77
Data publikacji online: 2016-04-05
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2016.58809
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.