eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MEiN
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2019
vol. 35
 
 

 
Artykuł oryginalny

Lizozym nasila bakteriobójczą aktywność cerageniny CSA-13 w stosunku do Bacillus subtilis

Bonita Durnaś, Krzysztof Fiedoruk, Mateusz Cieśluk, Piotr Deptuła, Grzegorz Król, Ewelina Piktel, Paul B. Savage, Robert Bucki
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 1–9
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.83847
Artykuł oryginalny

Stan sanitarny wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim

Wioletta Adamus-Białek, Monika Wawszczak, Aneta Filipiak, Aleksandra Woźniak, Paulina Jasek, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 10–15
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84046
Artykuł oryginalny

Wczesne wyniki leczenia trombolitycznego pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna

Dariusz Kotlęga, Agnieszka Meller, Monika Gołąb-Janowska, Wioletta Pawlukowska, Przemysław Nowacki
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 16–22
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84047
Artykuł oryginalny

Parametry elektromiograficzne w przebiegu zaburzeń chodu u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym

Ilona A. Hübner, Jacek Hübner, Sławomir Kroczka
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 23–31
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84048
Artykuł oryginalny

Prognozy zachorowalności na nowotwory złośliwe narządów trawiennych w województwie świętokrzyskim do 2025 roku

Małgorzata Biskup, Paweł Macek, Halina Król, Monika Nogajczyk, Małgorzata Terek-Derszniak, Tomasz Skowronek, Zdzisława Rugała, Stanisław Góźdź
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 32–40
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84049
Artykuł oryginalny

Stresory związane z pacjentem oraz sposoby radzenia sobie ze stresem studentów pielęgniarstwa podczas pierwszych zajęć klinicznych

Iwona Bodys-Cupak, Anna Majda, Aneta Grochowska, Joanna Zalewska-Puchała, Alicja Kamińska, Grażyna Kuzera
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 41–47
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84050
Artykuł oryginalny

Otyłość a stabilność posturalna kobiet po mastektomii

Magdalena M. Kabała, Jacek Wilczyński
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 48–54
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84051
Artykuł oryginalny

Analiza związków pomiędzy postawą ciała a stabilnością posturalną u dziewcząt w wieku 10–12 lat

Katarzyna Bieniek, Jacek Wilczyński
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 55–60
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84052
Artykuł przeglądowy

Epidemiologia przełyku Barretta i gruczolakoraka przełyku

Nancy Perez, William Taylor
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 61–68
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84053
Artykuł przeglądowy

Kompleksowy przegląd nagłych przypadków onkologicznych w praktyce klinicznej

Paul Oben, Vincent Fein
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 69–81
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84054
Artykuł przeglądowy

Poczucie obciążenia i inne wybrane problemy dotyczące opiekunów chorych leczonych z powodu niewydolności serca

Katarzyna Białek, Marcin Sadowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 82–88
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.84055
List do Redakcji

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – schorzenie uwarunkowane wieloczynnikowo. Opis przypadku 36-letniej kobiety

Łukasz Turek, Anna Polewczyk, Marianna Janion
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 89–92
Data publikacji online: 2019-03-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.82914
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.