GIS

GIS. Narkotyki są wakacyjnym zagrożeniem

Udostępnij:

– Okres wakacji sprzyja ryzykownym zachowaniom. Dlatego chcemy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia związane z narkotykami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, czyli tzw. dopalaczami – mówił główny inspektor sanitarny dr n. med. Paweł Grzesiowski podczas konferencji prasowej 10 lipca.

Współpraca służb

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco współpracuje m.in. z Komendą Główną Policji, aby chronić zdrowie i życie mieszkańców kraju.

– Inspekcja zajmuje się badaniem substancji, które wchodzą w skład preparatów odurzających. Jeśli zostają one potwierdzone w naszych laboratoriach, przekazujemy informacje o tym do wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Dalsze postępowanie, które ma ograniczyć dostępność tych substancji, przejmuje policja – zaznaczył główny inspektor sanitarny.

Jak wskazał podinsp. Paweł Rajkiewicz, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Głównej Policji, rocznie policja notuje 60–70 tys. przestępstw narkotykowych. Oznacza to, że co 12. przestępstwo popełnione w kraju ma związek z narkotykami, środkami odurzającymi bądź nowymi substancjami psychoaktywnymi. W okresie wakacyjnym funkcjonariusze szczególnie skupiają się na identyfikacji miejsc i środowisk, w których takie środki są bardziej dostępne. Pozwala to na szybkie podejmowanie działań.

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową zaapelował też o obywatelską czujność:

– Jeśli wiedzą państwo o niepokojących zdarzeniach i dostępności narkotyków, proszę nas informować – można zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub przysłać informację e-mailowo, także anonimowo. Będziemy reagować na takie zgłoszenia

Na co zwrócić uwagę?

Główny inspektor sanitarny zwrócił uwagę na symptomy, które mogą wskazywać, że nasz bliski, także dziecko, jest pod wpływem substancji psychoaktywnych.

– Warto spojrzeć mu w oczy. Jeśli źrenice są bardzo rozszerzone lub zwężone, słabo reagują na zmiany oświetlenia, może to świadczyć o przyjęciu takich środków. Może też zwrócić naszą uwagę zaburzona, niewyraźna, spowolniona mowa. Pojawiają się zmienne nastroje – nadmierna wesołość albo agresja, stany depresyjne, izolowanie się. Nieraz pojawiają się próby zacierania śladów, zapachów, np. kadzidełka – mówił dr Grzesiowski.

Nigdy nie wiesz, co kupujesz

Badania laboratoryjne nowych substancji o działaniu psychoaktywnym ujawniają, że w porcji tabletki, proszku czy suszu może znajdować się kilka różnych substancji aktywnych. Skutki zażycia takiej mieszaniny mogą zagrażać życiu.

  • Nigdy nie masz pewności, jaką substancję zażywasz i jakie skutki wywoła ona w twoim organizmie.
  • Obecnie nie ma swoistego antidotum na zatrucia spowodowane nowymi narkotykami, a jedyną formą leczenia jest leczenie objawowe.
  • Wzrasta zjawisko pozamedycznego użycia środków leczniczych, takich jak benzodiazepiny czy fentanyl. Fentanyl jest ok. 100 razy silniejszy niż morfina. Nadmierna dawka może doprowadzić do zgonu.
  • W latach 2022–2023 udział grupy wiekowej do 18 r.ż. w przypadkach zatruć środkiem zastępczym/nową substancją psychoaktywną wzrósł z 16,2 proc. do 22,0 proc. (raport głównego inspektora sanitarnego dot. zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną w Polsce za 2023).
  • Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi, opublikowany został World Drug Report 2024. Wynika z niego, że w ciągu ostatniej dekady liczba użytkowników substancji psychoaktywnych zwiększyła się o 20 proc.

Posiadanie i sprzedawanie nowych substancji psychoaktywnych jest nielegalne i podlega karze.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.