Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Telemedycyna - dlaczego nie?

Źródło: BioSTAT
Autor: |Data: 31.12.2019
 
 
Powodem, dlaczego pacjenci nie korzystają z e-wizyty jest fakt, że placówka medyczna nie udostępniają takiej możliwości lub brak wiedzy, jak skorzystać z usług telemedycznych – wynika z badania „Cyfrowa opieka zdrowotna – potencjał zdalnych porad lekarskich w Polsce” przeprowadzonego we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat.
Co czwarty pacjent preferuje jednak kontakt osobisty i nie ufa telemedycynie. Ze zdalnej pomocy medycznej chce korzystać prawie 90 procent Polaków. Uważają bowiem, że telemedycyna ułatwi dostęp do lekarza i do specjalisty, skróci czas oczekiwania na poradę i pomoc medyczną.

Co trzeci Polak umawiał się na wizytę telefonicznie. 50,8% ankietowanych korzystało już z jakiejś formy zdalnej pomocy medycznej. Do skorzystania z e-wizyty zostali zachęceni przez rodzinę i znajomych lub przez swojego lekarza. Motywująco działają także wpisy na stronie internetowej placówki medycznej.

Pacjenci, którzy skorzystali z usług zdalnej pomocy medycznej najczęściej umawiali się na wizytę przez telefon, czyli rozmawiali o zakresie i terminie porady (32,6% wskazań w grupie ankietowanych), następnie – dokonywali rejestracji telefonicznej (31,6% wskazań) oraz online (30,5%). Zdalną poradę lekarską (w formie e-wizyty) na przykład przez telefon uzyskało 21,5% z nich, natomiast receptę online – 20,8%. Wyniki badań udostępnione zostały online 16,2% tej części ankietowanych, którzy skorzystali ze zdalnej pomocy medycznej, zaś 14,2% przekazano informację o wynikach telefonicznie.

Największy odsetek e-pacjentów skorzystał z porady internisty (26,4%). Drugą grupę często wskazywanych porad specjalistycznych stanowią e-wizyty u dermatologa, pediatry, a także porady farmaceutyczne. Stosunkowo najrzadziej wskazywane były kontakty z psychiatrą. Wśród innych specjalistycznych porad lekarskich udzielanych zdalnie, pacjenci wymienili konsultacje okulistyczne, ginekologiczne, gastrologiczne, endokrynologiczne, onkologiczne, a nawet ortopedyczne.

Zdalna pomoc lekarska oceniona została przez osoby z niej korzystające w większości raczej pozytywnie (55,4%) oraz zdecydowanie pozytywnie (32,4%). Co dziesiątemu pacjentowi było trudno ocenić, w sumie tylko 2% wyraziło opinię negatywną.

W ogólnej ocenie zdalna pomoc medyczna oznacza łatwiejszy dostęp do lekarza (w sumie 78,1% opinii potwierdzających), łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty (w sumie 73,8% wskazań na tak), krótszy czas oczekiwania (w sumie 76,5%,), ogólnie krótszy czas przeznaczony na uzyskanie pomocy medycznej (75,7%).
Z najważniejsze zalety zdalnej pomocy medycznej Polacy uważają przede wszystkim możliwość łatwej i szybkiej rejestracji na odległość (57,3% wskazań), następnie możliwość łatwej i szybkiej diagnozy pacjenta (47,1%), a także możliwość udzielenia szybkiej pomocy pacjentowi (44,7%). Najrzadziej do zalet telemedycyny zaliczane są gromadzenie dokumentacji medycznej na osobistym i dostępnym z każdego miejsca koncie internetowym (11,8%), większa dostępność specjalistycznych usług medycznych (10,9%) oraz możliwość stałego monitorowania pacjenta (10,6%). W porównaniu do kontaktu bezpośredniego, zdalne porady lekarskie uznawane są przez większość ankietowanych za atrakcyjne.W przyszłości ze zdalnej pomocy medycznej Polacy zamierzają skorzystać w większości telefonicznie, a także online lub na stronie internetowej. Nieco mniejszą grupę stanowią osoby deklarujące chęć skorzystania z telemedycyny za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), z wideo-konsultacji, a także komunikatora typu Skype, Messengera czy WhatsApp, czy też SMS. Z żadnej formy telemedycyny nie zamierza korzystać co dziewiąty ankietowany.

Z odpłatnej formy zdalnej pomocy medycznej gotowych korzystać jest w sumie 45,6% Polaków, podczas gdy wyklucza taką możliwość tylko 17,4% uczestników sondażu. Jeśli chodzi o formę odpłatności za usługi telemedycyny, to preferowane jest oczywiście finansowanie z NFZ (48,7%). Co czwarty respondent jest skłonny zaakceptować opłaty za zdarzenie (np. poradę), dalszych 14,0% - zgodzi się na pokrywanie kosztów usług telemedycznych z dodatkowego ubezpieczenia, zaś 11,7% respondentów skłonnych jest opłacać abonament za usługi zdalnej pomocy medycznej.

Badanie MedFile „Cyfrowa opieka zdrowotna – potencjał zdalnych porad lekarskich w Polsce” przeprowadzono we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat metodą CAWI od 27 do 30 listopada 2019 roku na reprezentatywnej grupie 1001 Polaków.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe