eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
112.76

GOOGLE H5
4

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
CiteScore 2020
0.3
 
3/2008
vol. 3
 
 

 

Proteomika proteaz na przykładzie możliwej roli MMP-9 w plastyczności synaptycznej

Piotr Michaluk, Marcin Rylski, Leszek Kaczmarek
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 95–106

Udział jąder podstawy w regulacji funkcji emocjonalnych

Ilona Laskowska, Marcin Ciesielski, Edward Jacek Gorzelańczyk
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 107–115

Ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji

Aleksandra Suwalska, Dorota Łojko, Justyna Janik, Wiktor Pałys, Janusz Rybakowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 116–125

Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Wiktor Dróżdż, Waldemar Halota, Elwira Palewicz, Dorota Kozielewicz, Dorota Dybowska, Alina Borkowska
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 126–132

Zaburzenia szlaku sygnałowego Wnt w patogenezie schizofrenii

Bożena Gabryel
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 133–140

Zaburzenia językowe jako syndrom schizofrenii

Andrzej Czernikiewicz
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 141–146

Rola stresujących wydarzeń życiowych w patogenezie depresji

Aleksandra Rajewska-Rager, Janusz Rybakowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 147–152

Koncepcje stanów mieszanych w polskich podręcznikach psychiatrii

Joanna Grajkowska, Iwona Koszewska
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 153–158
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe