eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
116.60

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2019
0.5
 
Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez wydawanie w pełni anglojęzycznych wersji artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie nowoczesnego elektronicznego systemu obsługi manuskryptów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie bazy danych i pozyskanie zagranicznych recenzentów – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Czasopismo zintegrowane z

3/2018
vol. 24
 
 

 

Od Redakcji

Ewa Barg, Barbara Głowińska-Olszewska, Renata Wąsikowa
Data publikacji online: 2018-12-23
Artykuł oryginalny

Utrzymywane przez rok stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy poprzez suplementację cholekalcyferolem poprawia kontrolę glikemii i spowalnia zanik resztkowej funkcji komórek β u dzieci z cukrzycą typu 1

Ram Prakash Panjiyar, Devi Dayal, Savita Verma Attri, Naresh Sachdeva, Romesh Sharma, Anil Kumar Bhalla
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2018; 24 (3): 111-117
Data publikacji online: 2018-12-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2018.80992
Artykuł oryginalny

Opieka medyczna nad chorymi z zaburzeniami przemiany aminokwasów aromatycznych na podstawie danych sprawozdawczych Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Szypowska, Edward Franek, Władysław Grzeszczak, Winicjusz Filipow, Mariusz Zięba, Paweł Kabicz, Barbara Więckowska, Jolanta Sykut-Cegielska, Joanna Taybert
Data publikacji online: 2018-12-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2018.80993
Artykuł przeglądowy

Nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1

Agnieszka Szadkowska, Katarzyna Czyżewska, Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Przemysława Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśliwiec
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2018; 24 (3): 126-134
Data publikacji online: 2018-12-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2018.80994
Artykuł przeglądowy

Cukrzyca posteroidowa w populacji pediatrycznej

Marcelina Drucis, Ninela Irga-Jaworska, Małgorzata Myśliwiec
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2018; 24 (3): 135-139
Data publikacji online: 2018-12-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2018.80995
Artykuł przeglądowy

Jak nowoczesne technologie poprawiają kontrolę cukrzycy na co dzień?

Władysław B. Gaweł, Aleksandra Tabor, Halla Kaminska, Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2018; 24 (3): 140-144
Data publikacji online: 2018-12-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2018.80996
Opis przypadku

Rak brodawkowaty tarczycy u pacjentki z zespołem Turnera leczonej hormonem wzrostu

Joanna Bautembach-Minkowska, Dorota Birkholz-Walerzak, Andrzej Kędzia, Małgorzata Myśliwiec
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2018; 24 (3): 145-150
Data publikacji online: 2018-12-23
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2018.80997
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe