eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.1
MEiN
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2022
vol. 16
 
 

 
Artykuł oryginalny

Hand hygiene management among nurses and doctors

Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Beata Jaszul
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 7–14
Artykuł oryginalny

Adaptacja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy a otrzymywane wsparcie ze strony współpracowników

Dariusz Bazaliński, Joanna Przybek Mita, Anna M. Wójcik, Beata Ochab
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 15–22
Artykuł oryginalny

Jakość opieki pielęgniarskiej świadczonej na oddziale neurochirurgii z perspektywy pacjentów

Marta K. Hreńczuk, Izabela Gorzała, Piotr Małkowski
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 23–30
Artykuł oryginalny

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat ran przewlekłych i metod ich leczenia

Joanna Głowacz, Katarzyna Szwamel
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 31–40
Artykuł oryginalny

Analiza zdarzeń niepożądanych w okresie okołooperacyjnym u pacjentów wysokiego ryzyka leczonych chirurgicznie i wewnątrznaczyniowo z powodu podnerkowego tętniaka aorty brzusznej

Mariola Sznapka, Anna Brzęk, Wacław Kuczmik, Damian Ziaja
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 41–46
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.