eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MEiN
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2017
vol. 33
 
 

 
Artykuł oryginalny

Czas snu a ryzyko zespołu metabolicznego – badanie przekrojowe

Edyta Suliga, Dorota Kozieł, Elżbieta Cieśla, Dorota Rębak, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 169–175
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70342
Artykuł oryginalny

Czas snu a ryzyko rozwoju otyłości – badanie przekrojowe

Edyta Suliga, Dorota Koziel, Elżbieta Cieśla, Dorota Rębak, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 176–183
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70343
Artykuł oryginalny

Zależność między spożyciem wapnia a składem ciała studentów

Przemysław Zając, Aneta Grochowska, Edyta Suliga
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 184–190
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70344
Artykuł oryginalny

Jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym w samoocenie chorych z regionu świętokrzyskiego

Waldemar Brola, Piotr Sobolewski, Małgorzata Fudala, Stanisław Flaga, Konrad Jantarski
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 191–198
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70345
Artykuł oryginalny

Antybiotykoterapia jako preferowana metoda leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc u malezyjskich pielgrzymów do Mekki – wzorzec i powiązane czynniki

Diana Dzaraly, Nor Iza A. Rahman, Mainul Haque, Mohd Suhaimi Bin Ab Wahab, Nordin Bin Simbak, Aniza Abd Aziz, Salwani Ismail, Abdul Razak Abdul Muttalif
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 199–207
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70346
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem przeszczepu syntetycznego LARS i przeszczepu autogennego ST/GR

Jędrzej Płocki, Ireneusz Kotela, Agnieszka Bejer, Dominik Pikuła, Mirosław Probachta, Andrzej Kotela
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 32 (3): 208–213
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70347
Artykuł oryginalny

Budowa stóp i jej związki z cechami somatycznymi u dzieci w okresie przedszkolnym

Ewa Puszczałowska-Lizis, Justyna Ciosek
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 214 –221
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70348
Artykuł oryginalny

Wykorzystanie telefonu komórkowego do pomiaru ciśnienia tętniczego

Mariusz Pawłowski, Jakub S. Gąsior, Ewelina Dziedzic, Tomasz Klepko, Marek Dąbrowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 222–226
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70349
Opis przypadku

Nabyta hemofilia A – opis przypadku

Adam Stemplewski, Paulina Stemplewska, Paulina Gorzelak-Pabiś, Marlena Broncel
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 227–231
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70350
Opis przypadku

Cztery ogniska raka związanego z infekcją HPV 16 u 34-letniej kobiety

Piotr Kędzierawski, Janusz Kopczyński, Marcin Misiek, Stanisław Góźdź
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 232–234
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70351
Artykuł przeglądowy

Zarys biografii intelektualnej profesora Waldemara Dutkiewicza (1939–2007)

Paweł Grzybek
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 235–239
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70352
Artykuł przeglądowy

Hiperwaskularyzacja przeszczepu okrężnicy w celu odtworzenia przełyku – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

Aliaksandr Varabei, Yezhy Vizhynis, Anvar Makhmudov, Dzmitry Chepik, Yury Arlouski, Margarita Gulevich
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 240–246
Data publikacji online: 2017-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.70353
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.