eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
3/2011
vol. 5
 
 

 
Artykuł oryginalny

Udział pielęgniarki w rozpoznawaniu syndromu dziecka maltretowanego, przyjętego na oddział chirurgii dziecięcej

Karolina Jakieła, Katarzyna Curyl
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 125-131
Artykuł oryginalny

Występowanie powikłań dermatologicznych i ich uwarunkowania w grupie osób z definitywną przetoką jelitową

Dariusz Bazaliński, Elżbieta Cipora, Monika Jakima, Agnieszka Premik, Małgorzata Zbiegień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 132-139
Artykuł oryginalny

Ocena przystosowania się do życia chorych z kolostomią

Danuta Ponczek, Agata Rozwora
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 140-148
Artykuł oryginalny

Wpływ poczucia koherencji na depresyjność u osób z rozpoznaniem raka jelita grubego

Krystyna Kurowska, Anetta Kubak
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 149-154
Opis przypadku

Cholecystektomia z dostępu przez pochwę i pępek – próba oceny problemów pielęgnacyjnych

Magdalena Dykas, Beata Wieczorek-Wójcik, Agnieszka Bugalska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 155-158
Artykuł oryginalny

Czy chorzy z chromaniem przestankowym znają zasady leczenia treningiem marszowym?

Anna Spannbauer, Jolanta Jaworek, Piotr Mika, Maciej Chwała, Joanna Danek, Katarzyna Zając
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 159-164
Artykuł oryginalny

Palenie tytoniu a wynik planowanej koronarografii

Marzena Jaciubek, Andrzej Krupienicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 165-170
Opis przypadku

Gdy zawiedzie profilaktyka... Odleżyny – problem nie tylko szpitalny

Joanna M. Stafiej, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 171-174
Opis przypadku

Proces leczenia i pielęgnowania dziecka chorego na neurofibromatozę typu 1 wymagającego leczenia żywieniowego – opis przypadku

Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, Izabela Pałgan
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 175-179
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.