123RF

W zeszłym roku udzielono prawie 350 mln porad ambulatoryjnych

Udostępnij:

W końcu 2023 r. w ramach ambulatoryjnej opieki działało w Polsce 23,5 tys. przychodni oraz 3,2 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Udzielono w nich ponad 347,3 mln porad – poinformował 19 czerwca Główny Urząd Statystyczny.

Co dziesiąta porada w formie tele

Z danych GUS wynika, że w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ub.r. udzielono 312,3 mln porad lekarskich (o 4,9 proc. więcej niż rok wcześniej) i 34,9 mln porad stomatologicznych (o 5,3 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim) finansowanych ze środków publicznych. Niemal co dziesiąta porada (9,5 proc.) miała formę teleporady. Na jednego mieszkańca przypadało przeciętnie 9,2 proc. porad ambulatoryjnych. Najwięcej w województwie mazowieckim (10,2), najmniej w woj. opolskim (7,6).

W podstawowej opiece zdrowotnej natomiast udzielono 181,1 mln porad (wzrost o 2,8 proc. w stosunku do 2022 r.), w tym 36,9 mln dzieci i młodzieży (spadek o 0,5 proc. wobec 2022 r.). Osobom w wieku 65 lat i starszych udzielono ich 63,4 mln (wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).

W ramach specjalistycznej opieki lekarskiej udzielono 131,2 mln porad (wzrost o 8 proc. rok do roku). Najwięcej w poradniach chirurgicznych (17,7 proc.), ginekologiczno-położniczych (10,5 proc.) i okulistycznych (8,6 proc.).

16,9 mln porad specjalistycznych zostało udzielonych dzieciom i młodzieży (o 7,7 proc. więcej w stosunku do 2022 r.), a 39,7 mln osobom w wieku 65 lat i starszych (o 10,3 proc. więcej niż przed rokiem). Z większości świadczeń pacjenci korzystali w miastach (działało tam 21,2 tys. podmiotów AOS) niż na wsi (5,4 tys.).

Najwięcej w woj. mazowieckim i śląskim

Najwięcej przychodni funkcjonowało na terenie woj. mazowieckiego (3570), śląskiego (2783) oraz małopolskiego (2165), a najmniej w woj. opolskim (579). Natomiast najwięcej praktyk lekarskich realizujących świadczenia w ramach NFZ było w woj. wielkopolskim (369), podkarpackim (346) i dolnośląskim (291). Najmniej zaś w woj. lubuskim (116).

Na jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1413 osób (o 35 mniej niż przed rokiem). Najwięcej ludności na jedną przychodnię i praktykę odnotowano w woj. pomorskim (1685 osób), najmniej w podlaskim (1183).

W 2023 r. w formie teleporad zrealizowano 17,1 mln porad lekarskich w POZ (spadek w ujęciu rocznym o 27,2 proc.) oraz 9,7 mln w opiece specjalistycznej (spadek rok do roku o 8,5 proc.). W opiece stomatologicznej na odległość świadczonych było 55 tys. porad.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.