eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2023
vol. 39
 
 

 
Artykuł oryginalny

Wpływ techniki operacyjnej pobrania żyły odpiszczelowej na wydolność tętniczo-żylną oraz proces gojenia się rany pooperacyjnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej

Karol Froń, Marcin Chrapek, Witold Bratkowski, Oldi Ruci, Jerzy Pacholewicz
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 1–7
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126283
Artykuł oryginalny

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków

Justyna Tracz, Iwona Gorczyca-Głowacka, Paweł Wałek, Anita Rosołowska, Beata Wożakowska-Kapłon
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 8–13
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126284
Artykuł oryginalny

Stosowanie się do zaleceń terapeutycznych i jakość życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w czasie pandemii COVID-19

Monika Willamowska, Katarzyna Szwamel
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 14–25
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126286
Artykuł oryginalny

Ocena stężeń interleukiny 33 (IL-33) w przebiegu astmy oskrzelowej (badania wstępne)

Małgorzata Anna Czarny-Działak, Izabela Winnicka, Magdalena Działak, Iwona Anna Stanisławska, Anna Słuszniak, Katarzyna Cieplińska, Jarosław Chmielewski
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 26–31
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126287
Artykuł oryginalny

Współwystępowanie zespołu kruchości a poziom zachowań zdrowotnych u pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Anna Górka, Katarzyna Szwamel, Antonina Kaczorowska, Agata Mroczek, Mariusz Panczyk
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 32–44
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126293
Artykuł oryginalny

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i stężenie wybranych biomarkerów stresu oksydacyjnego w błonach maziowych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

Agnieszka Jakubowska, Michał Dobrakowski, Alina Ostałowska, Aleksandra Kasperczyk, Beata Hapeta-Zeman, Jakub Jakubowski, Bogdan Koczy, Tomasz Stołtny, Sławomir Kasperczyk
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 45–50
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126294
Artykuł oryginalny

Wpływ pojedynczej sesji w kriokomorze na parametry z EKG

Kamila Bołtuć-Dziugieł, Robert Dziugieł, Ada Bielejewska, Agnieszka Bociek, Wojciech Dąbrowski, Andrzej Jaroszyński
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 51–54
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126295
Artykuł przeglądowy

Niedrożność naczyń tętniczych siatkówki i jej związek z udarem mózgu – przegląd piśmiennictwa

Joanna Roskal-Wałek, Jerzy Mackiewicz, Paweł Wałek, Marcin Gregorczyk, Michał Biskup, Beata Wożakowska-Kapłon, Dominik Odrobina
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 55–64
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126296
Artykuł przeglądowy

Diagnostyka atypowych zakażeń płuc

Patryk Adamczyk, Julia Parkolap, Agnieszka Kiryszewska-Jesionek, Dorota Pastuszak-Lewandoska
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 65–72
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126297
Artykuł przeglądowy

Częstość występowania i czynniki powiązane z fenotypem metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW): przegląd piśmiennictwa

Edyta Suliga, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 73–90
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126298
Artykuł przeglądowy

Prehabilitacja w przygotowaniu pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit do operacji z uwzględnieniem postępowania żywieniowego i wsparcia psychicznego

Stanisław Głuszek, Martyna Głuszek-Osuch, Dorota Kozieł, Jarosław Matykiewicz
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 91–97
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126299
Opis przypadku

Bliźnięta nierozdzielone w ciąży trojaczej dwukosmówkowej, dwuowodniowej

Jakub Młodawski, Aleksandra Pliszka, Marta Mlodawska, Grzegorz Swiercz
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 98–101
Data publikacji online: 2023-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2023.126292
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.