eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.5
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
120.67

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
1-2/2023
vol. 18
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Unikalne właściwości biologiczne i fizjologiczne endogennej N, N-dimetylotryptaminy z perspektywy funkcjonowania układu nerwowego

Jakub Schimmelpfennig, Kamila Jankowiak-Siuda
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 1–10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129068
Artykuł oryginalny

Aktywność ruchowa i objawy ubytkowe jako predyktory zaburzeń metabolicznych w schizofrenii

Veronica Casadei, Jan Jaracz, Paweł Wójciak, Jerzy Moczko, Przemysław Filipiak, Kamila Kucharska-Kowalczyk, Filip Rybakowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 11–18
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.128697
Artykuł oryginalny

Zaburzenia snu u chorych na schizofrenię oraz ich związki z zespołem metabolicznym i nasileniem objawów schizofrenii

Veronica Casadei, Jan Jaracz, Paweł Wójciak, Jerzy Moczko, Przemysław Filipiak, Kamila Kucharska-Kowalczyk, Filip Rybakowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 19–26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.128698
Opis przypadku

Współwystępowanie zaburzenia z napadami objadania się i zaburzenia osobowości typu borderline u pacjentki po operacji bariatrycznej – opis przypadku

Anna Rajtar, Michał Wysocki, Barbara Bętkowska-Korpała, Andrzej Budzyński
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 27–35
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129069
Artykuł przeglądowy

Application of artificial intelligence for diagnosis, prognosis and treatment in psychology: a review

Mohammad Tahan, Tamkeen Saleem
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 36–45
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129070
Artykuł oryginalny

Profil „gorących” i „zimnych” funkcji wykonawczych u młodych kobiet z diagnozą anoreksji i bulimii psychicznej

Kinga M. Gałuszka, Beata M. Daniluk
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 46–55
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129071
Artykuł oryginalny

The connection of family adaptation and cohesion with anxiety at different trimesters of pregnancy

Yuliia M. Krasilova, Alina S. Proskurnia, Oleksandr L. Vakulenko, Julia M. Udovenko, Antonina A. Molotokas
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 56–63
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129072
Artykuł przeglądowy

Populacja stulatków i superstulatków jako wyzwanie w diagnostyce neuropsychologicznej i geriatrycznej

Adam Bednorz, Jarosław Derejczyk
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 64–75
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129074
Artykuł oryginalny

Current issues of state regulation of psycho-social support in the conditions of war in Ukraine

Olena Korolchuk, Ivan Zyma, Sergii Khrapatyi, Mykhailo Vikhliaiev, Kateryna Zavalko
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 76–84
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129075
Artykuł oryginalny

Cognitive impairment in COVID-19 patients and its relation to laboratory data

Hannan Ebrahimi, Maral Moafi, Amir Kian Moaveni, Mohammad Javad Ebrahimi, Ahmad Pour-Rashidi, Hesam Azimi, Azar Hadadi, Mahnaz Montazeri, Marziyeh Pazoki, Samira Kafan, Shahin Nasseri, Maryam Aghayerashti, Gilda Kianimehr, Abbas Amirjamshidi
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 85–91
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129076
Artykuł oryginalny

The effect of a positive thinking program on psychological well-being of nurses working in COVID-19 wards

Ali Dehghani, Somaye Makaremnia, Afrooz Rahmanian, Ali Mohammad Parviniannasab, Mostafa Bijani
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 92–98
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129077
Artykuł oryginalny

Doświadczenia pandemii COVID-19 a zmiana podejścia do życia

Zbigniew Izdebski, Joanna Mazur, Maciej Białorudzki, Alicja Kozakiewicz
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 99–108
 
DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2023.129079
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.