ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
Czasopismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
3/2006
 
 

 

Opieka nad pacjentem dializowanym w praktyce lekarza rodzinnego

Donata Kurpas, Bartosz J Sapilak, Andrzej F. Steciwko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 84–85

Rola pielęgniarki środowiskowej i jej współpraca z rodziną pacjenta dializowanego

Donata Kurpas, Bartosz J Sapilak, Andrzej F. Steciwko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 86–88

Czy jakość życia jest istotna dla chorych dializowanych? Na podstawie 3-letniej obserwacji pacjentów

Bartosz J Sapilak, Donata Kurpas, Andrzej F. Steciwko, Monika Melon
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 89–93

Profil osobowości i zaburzenia nastroju pacjentów przewlekle hemodializowanych

Bartosz J Sapilak, Donata Kurpas, Andrzej F. Steciwko, Monika Melon
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 94–96

Formy wsparcia psychoterapeutycznego dla pacjenta dializowanego i jego rodziny

Donata Kurpas, Bartosz J Sapilak, Marta Kaczmarek, Andrzej F. Steciwko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 97–98

Udział tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej w patogenezie zaburzeń metabolicznych u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Beata Sulikowska, Elżbieta Marcinkowska, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 104–106

Zaburzona struktura mikrokrążenia w mięśniach szkieletowych w przebiegu przewlekłej choroby nerek

Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 107–110

Badanie ultrasonograficzne okolicy barkowej u osób przewlekle dializowanych

Marcin Kobierowski, Władysław Lasek, Jacek Manitius, Paweł Stróżecki
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 111–113

Wpływ zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej na budowę i czynność mięśni szkieletowych u chorych dializowanych

Paweł Stróżecki, Mariusz Flisiński, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 114–116

Leczenie wtórnych chorób mięśni u pacjentów dializowanych

Grażyna Zarzycka-Lindner, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 117–119

Zespół niewyrównania i pierwszego użycia dializatora, hemoliza

Jacek Małyszko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 122–123

Leczenie heparynami chorych z niewydolnością nerek

Michał Myśliwiec
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 127–131

Zastosowanie heparyn w dializoterapii

Zbigniew Zdrojewski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 132–135

Stosowanie heparyn u dzieci

Ryszard Grenda
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 136–139

Wysoko wydajne techniki dializacyjne

Zbigniew Zdrojewski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 140–143

Nisko wydajne techniki dializacyjne (SLED)

Tomasz Stompór
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 144–148

Perspektywy optymalizacji dializy otrzewnowej

Tomasz Stompór
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 155–158

Nowotwory złośliwe u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek

Antoni Sydor, Lilla Czapkowicz-Gryszkiewicz, J. Didkowska, Władysław Sułowicz, Ryszard Gellert
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 159–160

Niewydolność nerek w przebiegu chorób nowotworowych

Andrzej Stelmach
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 161–163

Aspekty medycyny paliatywnej w opiece nad chorym dializowanym otrzewnowo

Monika Lichodziejewska-Niemierko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 170

Dializa otrzewnowa w niewydolności serca

Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 171

Infekcje cewników dializacyjnych

Krzysztof Kościelniak
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 172–174

Zakażenie przetoki tętniczo-żylnej

Maria Stanek-Piotrowska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 175–177

Infekcyjne zapalenie wsierdzia u chorych leczonych hemodializami

Barbara Rychlewska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 184–186

Cewnik permanentny – zło konieczne?

Marian Kuczera
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 187–190

Co zrobić, aby chorzy z nefropatią cukrzycową leczeni nerkozastępczo żyli dłużej

Wiesław Grzeszczak, Ewa Żukowska-Szczechowska, D Moczulski, Katarzyna Gosek, Mirosław Śnit, Adam Markiewicz
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 191–195

Zapalenie małych naczyń jako przyczyna pogorszenia czynności nerek u chorej w wieku podeszłym

Monika Młot-Michalska, Alicja E. Grzegorzewska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 200

Napadowy częstoskurcz węzłowy leczony metodą ablacji przezskórnej u chorego w programie powtarzanych hemodializ

Aniela Ratajewska, Wojciech Banachowicz, Alicja E. Grzegorzewska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 202

Hipotonia podczas stosowania amikacyny u chorej leczonej ambulatoryjną dializą otrzewnową

Maria Wanic-Kossowska, Alicja E. Grzegorzewska, Andrzej Tykarski, Mieczysław Kobelski, P. Bączyk, Lidia Kozioł, Stanisław Czekalski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 203

Stwardnienie guzowate jako przyczyna ESRD rozpoznane retrospektywnie u pacjenta po przeszczepie nerki

Marta Serwańska -Świętek, Marek Durlik, Mariusz Furmanek, Lidia Rudnicka, Andrzej Z. Rydzewski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 204

Dializa otrzewnowa jako metoda ostatecznego wyboru w leczeniu nerkozastępczym

Józef Penar, Krzysztof Kazimierczak, Waldemar Letachowicz, Renata Kłak, Wacław Weyde
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 205

Samoistny przeciek otrzewnowo-opłucnowy płynu dializacyjnego

Krzysztof Kazimierczak, Józef Penar, Renata Kłak
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 206

Powrót efektywnej funkcji nerek u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek po długotrwałej hemodializoterapii

Krzysztof Dziewanowski, Anna Chojnowska, Krzysztof Napierała
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 209–210

Ocena elastyczności naczyń u chorych leczonych nerkozastępczo i po transplantacji nerki

Ewa Żukowska-Szczechowska, Grzegorz Wystrychowski, Katarzyna Gosek, Monika Augustyn
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 211–213

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie narządu

Danuta Stryjecka-Rowińska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 228–231

Następstwa kliniczne pobrania nerki do przeszczepienia

Leszek Pączek, Michał Ciszek
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 232–236

Organisation of dialysis care system in Northern Ireland

Peter J. Garrett
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 237

Chorzy otyli w leczeniu nerkozastępczym– jak prowadzić skuteczne hemodializy?

Ewa Wątorek, Robert Krawczyk
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 239

Komu i dlaczego należy koniecznie przeszczepić nerkę?

Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 242–243

Rehabilitacja ruchowa chorych przewlekle hemodializowanych – wyniki badań własnych

Katarzyna Chojak-Fijałka, Olgierd Smoleński
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 247–256

Rehabilitacja pacjentów dializowanych otrzewnowo

Wirginia Tomczak-Watras, Andrzej Brymora, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 257–258

Dializoterapia a możliwość sensownej aktywności życiowej

Włodzimierz Galewicz
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 262

O koncepcji choroby dla nefrologów

Jarosław Sak
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 263–264

Żywienie w przewlekłej niewydolności nerek w okresie leczenia zachowawczego

Dariusz Włodarek, Andrzej Lange
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 265–266
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.