POLMED

Bez innowacji proces zdrowienia się wydłuża

Udostępnij:

Sektor wyrobów medycznych to druga najbardziej innowacyjna branża w Europie. Aby zapewnić polskim pacjentom dostęp do najnowoczesniejszych technologii, potrzebuje jednak dobrej, transparentnej i przewidywalnej legislacji. – Innowacyjne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów są niezbędne – zapewniają decydenci.

W trakcie konferencji Ścieżka Pacjenta w Polskim Systemie Ochrony Zdrowia, która odbyła się 10 czerwca w Warszawie, prof. Urszula Demkow (podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia) oraz Maciej Miłkowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2018–2024), otwierając wydarzenie, podkreślali znaczenie współpracy międzysektorowej w dążeniu do poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów.

Podczas konferencji odbyły się trzy główne panele dyskusyjne: „Diagnoza: Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia”, „Leczenie: Innowacyjne technologie (rozwiązania robotyczne i digitalowe) a ich dostępność dla pacjenta” oraz „Rehabilitacja: Wyroby medyczne do indywidualnego zaopatrzenia pacjentów”.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa innowacyjnych wyrobów medycznych, ukazująca potencjał branży, której produkty są jednym z najważniejszych filarów systemu ochrony zdrowia.

Rola wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu

Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED, która zorganizowała konferencję, podkreślał, że sektor wyrobów medycznych jest drugą najbardziej innowacyjną branżą w Europie. – Dzisiaj, dzięki wystawie, możemy doświadczyć tego w praktyce. Branża jest w stanie dostarczyć systemowi ochrony zdrowia i pacjentom najnowocześniejsze i skuteczne technologie. Potrzebujemy do tego jedynie dobrej, transparentnej i przewidywalnej legislacji – wskazywał.

W trakcie panelu dotyczącego diagnostyki eksperci skupili się na wyzwaniach związanych z diagnostyką laboratoryjną, jej rolą w procesie leczenia oraz sposobach usprawnienia sprawozdawczości badań diagnostycznych. – Konieczna jest poprawa dostępu pacjentów do badań. Aby do tego doszło, niezbędne są zmiany w systemie finansowania i organizacji diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, tj. zwiększenie liczby badań wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a także stworzenie systemu, który zapewni wysoką jakość badań i łatwy dostęp do nich dla wszystkich pacjentów – podkreślali.

Natomiast w panelu dotyczącym leczenia omawiano rolę nowoczesnych technologii w codziennej praktyce medycznej, kwestie rewizji koszyka świadczeń gwarantowanych oraz potrzebę refundacji innowacyjnych wyrobów medycznych. W dyskusji poruszono również temat ewolucji procedur robotycznych i ich wpływu na jakość opieki zdrowotnej.

Jakub Kraszewski, przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i dyrektor naczelny UCK, zaznaczył, że warto sięgać po wszelkie innowacje, gdyż poprawiają one zwinność organizacji. Oszczędzają m.in. zasoby kadrowe, a żyjemy w niedoborze. – Dzięki oszczędności czasu, zyskanemu przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, te same osoby mogą wykonać większą liczbę świadczeń. To skraca czas oczekiwania pacjenta. Dzięki inwestycji w innowacje oszczędzamy zasoby. Nie notujemy przedłużonych hospitalizacji po wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań. W ciągu tego samego czasu, tj. tygodniowo, zamiast 20 przyjmujemy 50 pacjentów – mówił. 

– Innowacje powinny być narzędziem i powinniśmy mówić, jaki efekt przyniosą. Należy uprościć i wyklarować ścieżkę wdrażania innowacji do systemu. Nakreślenie jasnej i klarownej ścieżki będzie pomocne dla wszystkich. Przed wdrożeniem innowacji powinno się najpierw oceniać, jak wpłynie ona na wykorzystanie zasobów i jakie będą efekty oraz skutki jej wprowadzenia. Jaki jest klucz wdrożenia technologii teraz? Jest niejasny – wyjaśniał Konrad Korbiński, wicedyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia.

Wyroby medyczne pomagają w przywróceniu sprawności

W panelu dotyczącym rehabilitacji dyskusja skupiła się na przyspieszeniu procesu leczenia oraz podnoszeniu jakości życia pacjentów poprzez odpowiednie zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz konieczności uwzględnienia tych potrzeb w polityce senioralnej.

– Cechą starości jest wielochorobowość, ale z nią umiemy sobie poradzić. Nie radzimy sobie z niesprawnością funkcjonalną. Sprawnością liczymy jakość życia. Sprawny pacjent to ten, który przeżywa. Powinniśmy przestać patrzeć na wyroby medyczne i zaopatrzenie z perspektywy jednego ministerstwa. To powinien być temat rozmów międzyresortowych. Dzięki odpowiedniemu zaopatrzeniu w wyroby medyczne pacjent czy senior nie wypada ze swoich ról społecznych – mówiła prof. Agnieszka Neumann-Podczaska, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Podczas konferencji podkreślano, jak ważną rolę odgrywają wyroby medyczne w zapewnieniu pacjentom najwyższej jakości opieki oraz w poprawie efektywności systemu ochrony zdrowia. Branżę wyrobów medycznych w Polsce ukazuje film dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5DT9pecGhw4.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.